Služby

Aktuálne ponúkame nasledujúce služby:

Nová inštalácia

Reinštalácia

Migrácia na nový HW

Upgrade na poslednú verziu

Kontrola nastavenia SW, záloh

Personifikácia softwaru – logá, reporty

Školenia

Vývoj